Meer bewegen voor ouderen vanaf + 65 jaar

Plezier en zelfstandigheid in bewegen, ontmoeting en sociaal contact met leeftijdgenoten met als doel: zo lang mogelijk, met plezier, zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Misschien heeft u zich al vaak voorgenomen om meer te gaan bewegen maar komt het er steeds niet van. Het lidmaatschap van een gezellige vereniging kan een steuntje in de rug zijn om regelmatig aan beweging te doen.

Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie.

Vanaf + 65 jaardinsdag10:00 - 11:00

Les onder leiding van Wilma Zwijgers.

De contributie bedraagt € 12,50 per maand (inclusief koffie).

© 2010 svFluks Zuid-Beijerland